Пятница, 27.11.2020, 21:47

HARDTECHNO
Неофициальный форум студентов Винницкого Политеха

Привет, Гость | RSS
Главная | Гороскопы | Рефераты | Web-камера | Регистрация | Войти
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Beauty  
HARDTECHNO - Неофициальный форум студентов ВНТУ » Политех » Обменник » Примеры кодов програм на С++ (?проги на 100% работающие)
Примеры кодов програм на С++
ТОССДата: Суббота, 10.11.2007, 09:28 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Участники
Сообщений: 186
Репутация: 2
Статус: Offline
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
unsigned short int number;
int x, y, summa, proizvedenie;
cout<< "Vvedite peremenue \n";
cin>>x>>y;
cout << "Vvedite operaziu:1-summa, 2-proizvedenie, 3-sravnenie \n";
cin >> number;
switch (number)
{
case 1: summa = x+y;
cout<<"summa="<<summa<<"\n";
break;
case 2: proizvedenie = x*y;
cout<<" proizvedenie = "<< proizvedenie <<"\n";
break;
case 3: if (x>y)
cout<< "Bolshe=" <<x<< "\n";
else
cout<< "Bolshe=" <<y<< "\n";
break;
default: cout<<" \n";

}
getch();
return 0;

}

Добавлено (Сегодня, 18:41)
---------------------------------------------
_________________________________________________________________________
Знайти суму одновимірного та двовимірного масива використовуючи вказівник
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define m 2
#define n 2
#define k 2
int main()
{
int number;
int a[m][n],b[k],s,s1,i,j;
int *p[m][n],*p1[k],*f,*g;
cout << "Viberite robotu s:1-dvumerniu massiv;2-odnomerniu massiv\n";
cin >> number;
switch(number)
{
case 1:
cout << "Input array\n";
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
cin>>a[i][j];
{
s=0;
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
p[i][j]=&a[i][j];
s=s + *p[i][j];
f=&s;
}
cout << "s=" << s <<"\n"<<"Yheika="<<&f<<"\n";

break;
}
case 2:
cout << "Input array\n";
for(i=0;i<k;i++)
cin>>b[i];
{
s1=0;
for(i=0;i<k;i++)
{
p1[i]=&b[i];
s1=s1+*p1[i];
g=&s1;
}
cout << "s1=" << s1 <<"\n"<<"Yheika="<<&g<<"\n";
break;
}
default:cout<<"--\n";
break;

}
getch();
return 0;
}

Добавлено (Сегодня, 18:42)
---------------------------------------------
______________________________________________________________________________

Є двовимірний масив, який знаходиться в файлі. Необхідно порахувати суму елементів масива і результат записати в інший файл.

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
int a[3][3];
int Sum;
FILE *Finput;
Finput = fopen("D:/inpyt.txt.","r");
for(int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int k = 0; k < 3; k++)
fscanf(Finput, "%i", &a[i][k]);
}
fclose(Finput);
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
for (int k = 0; k < 3; k++)
printf("%i ", a[i][k]);
printf("\n");
}
Finput = fopen("D:/Output.txt.","w");
Sum = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++)
for (int k = 0; k < 3; k++)
Sum = Sum + a[i][k];
cout << Sum;
fprintf(Finput, "Sum = %i\n",Sum);
fclose(Finput);
system ("Pause");
return 0;
}

Добавлено (Сегодня, 18:42)
---------------------------------------------
__________________________________________________________________________________________

В двовимірному масиві знайти середнє арифметичне елементів масива та суму елементів головної діагоналі.
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#define m 3
#define n 3
int main()
{
int a[m][n],i,j;
float s,s1;
cout <<"vvedit masuv\n";
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
cin >>a[i][j];
s=0;
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
s=s+a[i][j]/9;
cout << "s=" << s << "/n";
{
s1=0;
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if (i==j)
s1=s1+a[i][j];
cout<<"s1="<<s1<<"\n";
}
getch( );
return 0;
}

Добавлено (Сегодня, 18:45)
---------------------------------------------
# include <stream.h>
int main ()
{
float a,b,c;
cout <<”Input a, b”;
a=123
b=245
c=a+b
cout <<c;
}

Добавлено (Сегодня, 18:45)
---------------------------------------------
# include<stream.h>
main ( )
{
int a[5];
int i, min, k;
cout <<”Vvedite chislo”;
i=0;
while (i<5)
{
cout<<a”[“ <<i<<”]=”;
cin>>a[i];
i=i+1;
}
min=a[i];
k=0;
i=1;
for(i=1;i<10;i++)
while(i<5)
{
if(min<a[i])
k=i;
}
i=i+1;
}
cout<<”min=”<<min
cout<<”\n”<<”nomer elementa”;
cout<<”so znacheniem”;
cout<<min<<”raven”;
cout<<k<<”\n”;
}

Добавлено (Сегодня, 18:46)
---------------------------------------------
Завдання: написати програму, яка визначає мінімальне число з введеної з клавіатури послідовності додатних чисел, Використовуючи підпрограми.

# include <stream.h>
main ( )
{
float X1,X2,X3
cout<<”X1=”;
cin>>X1;
cout<<”X2=”;
cin>>X2;
cout<<”X3=”;
cin>>X3;
if(X1<X2)
cout<<”min”<<X1;
else
cout<<”min”<<X2;
if(X1<X3)
cout<<”min”<<X3;
}

Добавлено (10.11.2007, 09:28)
---------------------------------------------
Сортування з певного елементу до ...
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

#define NUM 10
void main ()

{int M[10],n,m, i, j;
for (i=0; i<NUM; i ++)
cin >>M[i];
cout<<"vvedite chislo n";
cin>>n;
cout<<"vvedite chislo m";
cin>>m;
if ((m>10) || (n<0) || (n>m))
cout<<"sortirovka nevozmowna";
for (i=n; i<m;i++)
for (j=i+1; j<m; j++)
if (M[i]>M[j])
{ int k=M[i];
M[i]=M[j];
M[j]=k;
}
for(i=0; i<10;i++)
cout<<M[i]<<" ";
getch();
}

 
rUs_LANДата: Вторник, 24.02.2009, 20:53 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Участники
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
В одновимірному масиві, що складається з N дійсних елементів, обчислити:
• суму від'ємних елементів масиву;
• добуток елементів масиву, що розташовані між максимальним і мінімальним елементами.
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include <windows.h>
main()
{
int i,n,kv,d,max,min,nmin,nmax,tmp;
int a[n];
// i - ë³÷èëüíèê öèêëó, n - ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â ìàñèâó, kv - ê³ëüê³ñòü â³äºìíèõ åëåìåíò³â ìàñèâó
// d - äîáóòîê åëåìåíò³â ìàñèâó, ùî ðîçòàøîâàí³ ì³æ ìàêñèìàëüíèì ³ ì³í³ìàëüíèì åëåìåíòàìè
// max, min - ìàêñèìàëüíèé ³ ì³í³ìàëüíèé åëåìåíò ìàñèâó
// nmax, nmin - ³íäåêñè ì³í³ìàëüíîãî ³ ìàêñèìàëüíîãî åëåìåíò³â
// a[n] - ñàì ìàñèâ, tmp - äîïîì³æíà çì³ííà ïðè ñîðòóâàíí³ ìàñèâó

SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
kv=0;
d=1;
cout << "Ââåä³òü ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â ìàñèâó ";
cin >> n;
// Öèêë äëÿ ââåäåííÿ åëåìåíò³â ìàñèâó
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout << "Ââåä³òü " << i << "èé åëåìåíò ìàñèâó ";
cin >> a[i];
}
// Öèêë äëÿ âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ â³äºìíèõ åëåìåíò³â
for(i=1;i<=n;i++)
{
if (a[i] <0)
{
kv=kv+1;
}
}
cout << "ʳëüê³ñòü â³äºìíèõ åëåìåíò³â " << kv << "\n";
getch();
max=a[1];
min=a[1];
// Öèêë äëÿ çíàõîäæåííÿ ìàêñèìàëüíîãî ³ ì³í³ìàëüíîãî åëåìåíò³â òà ¿õ ³íäåêñ³â
// ------------------ïî÷àòîê öèêëó------------------
for(i=2;i<=n;i++)
{
if (a[i]>max)
{
max=a[i];
nmax=i;
}
if (a[i]<min)
{
min=a[i];
nmin=i;
}

}
//--------------ê³íåöü öèêëó---------------
// çíàõîäèòüñÿ äîáóòîê åëåìåíò³â ìàñèâó, ùî ðîçòàøîâàí³ ì³æ ìàêñèìàëüíèì ³ ì³í³ìàëüíèì åëåìåíòàìè
if (nmin>nmax)
{
for(i=nmax;i<=nmin;i++)
{
d=d*a[i];
}
}
else
{
for(i=nmin;i<=nmax;i++)
{
d=d*a[i];
}
}

cout<<"̳í³ìàëüíèé åëåìåíò öå a[" << nmin << "]=" << min <<"\n";
cout<<"Ìàêñèìàëüíèé åëåìåíò öå a[" << nmax << "]=" << max<< "\n";
cout<<"Äîáóòîê åëåìåíò³â = " << d << endl;

getch();

}

p.s. сорі за іерогліфи но текст переписувати неохота якщо знаєте як зробити шоб показував норм текст напишіть

Добавлено (24.02.2009, 20:53)
---------------------------------------------
В одновимірному масиві, що складається з N дійсних елементів, обчислити:
• суму індексів додатних елементів;
• суму модулів елементів, які розташовані після першого додатного елемента.
Перетворити масив таким чином, щоб спочатку розташовувались всі елементи, ціла частина яких лежить в інтервалі [a,b], а потім -- решта.
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
main()
{
int n,i,sumindex,index,sel,a,b,klvxod;
int mas[n];
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
index = 0;
sel = 0;
sumindex = 0;
klvxod=0;
cout << "Ââåä³òü ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â ìàñèâó ";
cin >> n;
for(i=1;i<=n;i++)
{

cout << "Ââåä³òü" << i << "èé åëåìåíò ìàñèâó ";
cin >> mas[i];
if (mas[i]>0) sumindex+=i;
if ((mas[i]>0) && (index<1)) index=i;

}
for(i=index;i<=n;i++)
{
sel+=abs(mas[i]);
}
cout << "Ñóìà ³íäåêñ³â äîäàòí³õ åëåìåíò³â = " << sumindex << endl;
cout << "Ñóìà ìîäóë³â åëåìåíò³â, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ï³ñëÿ ïåðøîãî äîäàòíîãî åëåìåíòà = " << sel << endl;
getch();
cout << "Ââåä³òü ì³í³ìàëüíó ìåæó ";
cin >> a;
cout << "Ââåä³òü ìàêñèìàëüíó ìåæó ";
cin >> b;
cout << "Íîâîóòâîðåíèé ìàñèâ ìຠòàêèé âèãëÿä:" << endl;
for(i=1;i<=n;i++)
{
if ((mas[i] > a) && (mas[i] < b))
{
klvxod++;
cout << "a[" << klvxod << "]= " << mas[i] << endl;
}

}
for(i=1;i<=n;i++)
{
if ((mas[i] < a) || (mas[i] > b))
{
klvxod++;
cout << "a[" << klvxod << "]= " << mas[i] << endl;
}
}
getch();

}

Сообщение отредактировал rUs_LAN - Вторник, 24.02.2009, 20:54
 
VacaДата: Вторник, 21.02.2012, 19:38 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Участники
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста мне надо написать это в с++ не могу разобраться как это сделать если вас не осложнит помогите буду признателен!
зарание спасибо
-5 Описати і задати 2 масиви типу float i char розмірністю 5. Вивести на екран адреси елементів обох масивів з використанням адресної арифметики і без її використання.
-6 Описати і задати значення двох змінних типу char і int. Описати і ініціалізувати вказівники на них. Вивести на екран адреси цих змінних за допомогою операції посилання по вказівнику.
 
dp120886lvpДата: Вторник, 07.03.2017, 14:37 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Участники
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
http://hardtechno.at.ua/forum/
 
АндрейДата: Понедельник, 02.12.2019, 21:54 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Участники
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. проверка

Добавлено (02.12.2019, 22:03)
---------------------------------------------
Здравствуйте.
Кто может пояснить?
РГР з дисципліни Програмування
1. Обчислити значення виразу за формулою (усі змінні приймають дійсні значення):
 
2. Дана довжина ребра куба. Знайти площу грані, площа повної поверхні й об’єм цього куба.
3. Скласти лінійну програму, яка друкує значення true, якщо зазначене висловлення є дійсним, і false —  якщо ні:  “Цифри даного тризначного числа N є членами арифметичної прогресії”.
4. На осі ОХ розташовано три точки а, b, с. Визначити, яка із точок b або с розташована ближче до а. 
5. На відрізку [2, n] знайти всі натуральні числа, сума цифр яких при множенні числа на а не зміниться.
6. Дана послідовність цілих чисел а1, а2,..., аn. Утворити нову послідовність, викинувши з вихідної ті члени, які рівні min(а1, а2,..., аn,). 
7. У рядку вилучити символ «двокрапка» (:) і підрахувати кількість вилучених символів.
8. Побудувати креслення: «У правильній чотирикутній піраміді провести переріз, що проходить через діагональ основи й нахилене до площини основи під кутом 30°.
9. Задана матриця розміром n х t. Знайти максимальний по модулю елемент матриці. Переставити рядки й стовпці матриці таким чином, щоб максимальний по модулю елемент був розташований на перетинанні k-й рядка й k-го стовпця.
10. Даний файл T, який містить номера телефонів співробітників установи: вказуються прізвище, ініціали й номер телефону. Знайти номер телефону співробітника по його прізвищу й ініціалам.

 
HARDTECHNO - Неофициальный форум студентов ВНТУ » Политех » Обменник » Примеры кодов програм на С++ (?проги на 100% работающие)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Партнёры Реклама Статистика
  Яндекс цитирования СтудЗона: рефераты, преподаватели, студенты... be number one Rambler's Top100 рефераты Топ Україна, Рейтинг та каталог українських веб-сайтів Топ Суперраскрутка 1
Copyright © 2020 by MCF Studio
Хостинг от uCoz